Kortmappe

Som medlem af Brabrand Lystfiskerforening har du mulighed for at fiske i alle vore spændende fiskevande. Vi råder over mange forskellige fiskevande bla:

 • Åstrækninger tæt på Århus hvor du f.eks. kan fiske efter hav- og bækørred, laks og gedde
 • Åstrækninger som er specielt interessante hvis du er ude efter havørred eller laks
 • Åstrækninger der byder på spændende tørflue fiskeri efter Stalling og Bækørred
 • Brabrand sø, hvor du fra vores joller kan fiske efter gedde
 • Kystfiskeri fra vores joller med tilhørende påhængsmotorer

I listen herunder finder du links til detaljerede beskrivelser for alle vore fiskevande. Her vil du bl.a. kunne læse lidt om de enkelte fiskevande, se informationer om specielle regler for det pågældende fiskevand, fredningstider m.m., samt se et elektronisk kort over fiskevandet samt hvor der skal parkeres. Ved at klikke på parkeringsmarkeringerne på kortet kan du endvidere lave kørselsvejledning direkte fra din adresse og til det pågældende fiskevand. Ved nogle af fiskevandende er det nødvendigt at låse sig ind via en kode. I disse tilfælde vil der på beskrivelsen for det enkelte fiskevand blive henvist til en side, som man skal være logget på www.pralhalsen.dk for at kunne se. Er du således ikke oprettet som bruger på www.pralhalsen.dk anbefaler vi dig at gøre dette ved at benytte linket, du kan finde til venstre for denne tekst. Bemærk at der kan gå et par dage fra du opretter dig til du er aktiveret som bruger, idet vi først skal tjekke alle brugere mod medlemslisten.

Bemærk, at alle kort er vejledende, og du skal altid rette dig efter den skiltning, der er opsat ved det enkelte fiskevand.

Vi forsøger til stadighed at gøre informationen om vores fiskevande så god som muligt, så har du rettelser, billeder fra fiskevandene eller blot en kommentar, er du meget velkommen til at kontakte os på: kontakt@pralhalsen.dk

Kort nr. 1 - Oversigtskort over BLF fiskevande.

 

Dette oversigtskort viser hvor i Jylland BLF's fiskevande findes.

Ved at klikke på de enkelte markeringer får man oplyst kortnummeret, hvorefter man kan gå ind på kortene i kortmappen for diverse informationer omkring det enkelte fiskevand.


Vis Oversigtskort på et større kort

Kort nr. 2 - Jollen ved Studstrup

Har du lyst til at fiske langs kysten fra en jolle, så råder BLF over to joller med tilhørende påhængsmotorer som du kan låne. Den ene jolle ligger ved Studstrup og er sejlklar fra ca. 1/4 - 31/10. Til denne jolle skal du bruge vores 8 HK, To-taks påhængsmotor. Bemærk: Motoren skal have følgende benzinblanding: 1% = 1:100.

Den anden jolle står på en trailer i foreningens depot og kan efter aftale lånes derfra.

For at låne og benytte BLF's joller og påhængsmotorer skal du have et BLF-jollebevis. Det kan du få ved at deltage på et af BLF's jollekurser.

 

Låneren er ansvarlig for beskadigelse/bortkomst af materiellet i lejeperioden. Ved defekt orienteres (primært) Ole Pallesen tlf. 86243312 eller (sekundært) et medlem af BLFs bestyrelse (kontakt@pralhalsen.dk).

BLF anbefaler, at der er minimum 2 personer og maximum 4 personer om bord.

Bemærk: Det er påbudt ved lov, at bådføreren er ansvarlig for sejlads samt for at der er redningsveste til alle om bord.

Garnudsætning er ikke tilladt fra foreningens både.

Mindstemål

Gældende mindstemål for kystfiskeri.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet. Jollen ligger på bådplads nr. 3.

Nærmeste adresse: Studstrup Strandvej 3

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS koordinater: 56.256609, 10.345817

Kort til brug for print findes under bilag øverst på denne side (PDF fil).


Vis Jollen ved Studstrup på et større kort

Kort nr. 3 - Århus Å ved Dørup Mølle

 

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Ved strækningen ved Dørup Mølle parkeres der ved dambruget ved Dørup mølle ved hegnet umiddelbart før gården. Der er adgang til åen via trappestigen der er opsat ved hegnet.

Fiskeri i dambrugets damme og i den gamle dambrugskanal er forbudt. Overtrædelse medfører ekslusion.

 

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive. 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejning til stedet.

Nærmeste adresse: Bodil Møllevej 4

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS koordinater: 10.02083, 56.10056

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.

Kort nr. 4 - Århus å ved Gammel Harlev

 

 I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende sider kan du få oplysninger om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. chancen for havørred og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Dette stykke af Århus Å er specielt velegnet til fluefiskeri. Der parkeres ved afmærkningen på kortet herunder, og man følger herfra Kirkestien ned til åen.

Mindstemål

Se listen med Mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få kørselsvejledning til stedet.

Offentlig transport: Linie 35 kan benyttes. 


Parkering: Se markering på kortet til højre. Følg herfra Kirkestien ned til åen.

GPS-koordinater:

56.134825,10.01731

Kort til brug for print findes i henhold til bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk på alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal enltid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Århus å ved Gl. Harlev på et større kort

Kort nr. 5 - Århus å Skibby stykket

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt de to forrige sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Dette stykke er meget velgenet for fluefiskeri. Ud over de arter der er nævnt ovenfor, er der på grund af den nærliggende put and take også en del regnbuer på stykke. Derudover rummer nogle af svingene de største gedder i åen.

Der er mulighed for at parkere to steder på strækningen. Ved parkering skal du vise hensyn, så landmanden kan komme forbi med landbrugsredskaber.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre. Ved parkering skal du vise hensyn, så landmanden kan komme forbi med landbrugsredskaber.

GPS koordinater: 10.03333, 56.13667

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Århus å Skibby stykket på et større kort

Kort nr. 6 - Brabrand sø

Hvis du kan lide at fiske efter gedder og Sandart er Brabrand Sø et oplagt valgt idet søen rummer en stor bestand af gedder. og en mindre bestand af Sandart. Det er muligt at fiske på en del af søen (se markering på kortet herunder), dog ikke fra søens bredder. BLF råder derfor over 2 joller som du kan benytte til fiskeri i søen.

Jollerne er sejlklare i perioden fra ca. 1/5 til 1/11, men bliver som regel liggende til engang i december, hvis vejret og vandstand tillader det. Søen må befiskes hele året, med hensyntagning til de forskellige arters fredningstider. Jollerne ligger ved Hougården lidt vest for Brabrand Kirke (se kortet herunder). Koden til låsene kan du finde på denne side men det kræver at du er logget på hjemmesiden.

Når du fisker på Brabrand Sø skal fiskeriet skal ske efter Århus kommunes regler. Du skal derudover sørge for at fiskeri og sejlads ikke genere anvendelsen af robanen på Brabrand Sø (markeret med bøjer). Endelig skal man undlade at færdes i båd omkring fuglekolonier i perioden fra den 16. april til 15. juli, ligesom man iøvrigt skal tage hensyn til områdets dyre- og planteliv. Du kan læse næremere om sejladsregler på Århus kommunes hjemmeside.

Bemærk: Det er påbudt ved lov at bådføreren alene er ansvarlig for redningsveste.

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS Koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at kortene, både det elektroniske og PDF udgaven, er vejledende og du bør holde dig informeret om eventuelle ændringer vi Århus Kommunes hjemmeside.


View BLF - Brabrand sø in a larger map
BilagStørrelse
PDF icon kort nr 6 - Brabrand Sø til udskrift539.52 KB

Kort nr. 7 - Lyngbygård å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

Denne strækning af Lyngbygård Å kaldes i daglig tale for "Lars Olsen stykket". Ud over de nævnte fangstmuligheder fanges der også enkelte regnbueørreder på stykket.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Klik på de forskellige P-symboler for at se koordinaterne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis stort kort

Kort nr. 8 - Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende side kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

Parkering skal foretages så den ikke er til gene for den øvrige færsel (se kortet herunder) og færsel må kun ske langs åen. Der skal tages hensyn til vildtet og i jagtsæsonen skal der udvises særligt hensyn. Brug af åben ild er forbudt.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Kan ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing vandmølle på et større kort

Kort nr. 9 - Lyngbygård å fra Labing Vandmølle til Borum Bro

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt de to forrige sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

På denne strækning skal al færsel foregå langs åen og lodsejerens ruser SKAL respekteres.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.

<>
Vis Lyngbygård å fra Labing Vandmølle til Borum Bro på et større kort

Kort nr. 11 - Karup å ved Vallerbæk

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.

BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

For strækningen ved Vallerbæk gælder det at i de tilfælde hvor der ikke er en vandingsmaskine på vejen ned mod åen , må man gerne køre ned og parkere ved åen- dog må man ikke køre gennem kornet. Ellers sker parkering på lodsejerens møddingsplads ved gården. Se kortet herunder for detaljer.

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Nærmeste adresse: Vallerbækvej 103

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Karup å ved Vallerbæk på et større kort

Kort nr. 12 - Karup Å / Haller Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.

BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende side kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

På strækningen ved Haller å har vi fælles fiskeret med ØKF og strækningen er markeret med ØKF skilte.

Det er muligt at benytte hytten ved vandet. Nøgle kan købes for 30 kr ved henvendelse til Ejgil V. Nedergård, tlf. 86855891.

Særlige regler for stykket:

       Der er fangstbegrænsing på 2 bæk/havørreder, mens der ikke er fangsbegrænsning på regnbueoørreder.

       Ved ormefiskeri må der kune benyttes kroge str. 2/0 eller derover.

       Fiskerikontrol udføres af både ØKF og BLFs kontrollører.

 

Vis alle

Få din egen

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Vis Haller å - Karup å på et større kort

Kort nr. 13 - Karup å ved Høgild

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.

BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. På denne side, samt de to forrige sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

På stykket ved Høgild gælder følgende særlige regler:

Ifølge lejekontraken med ejeren, må der max. fiske 10 medlemmer samtidig på Høgild Møllegårds 2,6 km fiskevand. Der må kun parkeres på den anviste parkeringsplads, og al færdsel til og fra fiskevandet skal ske gående herfra.

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Karup å ved Høgild på et større kort

Kort nr. 15 - Hoven å - Omme å

Nedstrøms Herning-Varde-landevejen har lodsejeren ret til dagkortsalg.

Vi gør opmærksom på, at skiltning ikke er foretaget med BLF-skilte men "fiskeri-forbudt" skilte opsat af lodsejeren - og at lodsejeren har ret til at udsætte åleruser.

Bemærk at stallingen er total fredet frem til og med     d.  15/5 2017.

Laksen er total fredet på dette stykke.

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. oktober til den 15. april, begge dage inklusive.

Derudover er stallingen total fredet frem til og med den 15. maj 2017.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Hoven å - Omme å på et større kort

Kort nr. 16 - Omme å ved Farre

I Omme Å råder BLF over to strækninger. Begge strækninger er velegnet til tørflue fiskeri efter Stalling eller Bækørred.

Ved Farre starter fiskeriet op- og nedstrøms for broen på begge sider af åen. Det er også her der parkeres. På det meste af dette stykke har vi medfiskeret hos Lystfiskerforeningen 1926, og strækningen er skiltet med deres skilte. Det øverste opstrøms stykke på sydsiden af åen er kun for medlemmer af BLF, og vil være markeret med BLF skilte.

På Farre stykket opstrøms broen går der normalt en flok køer - bemærk at der kan være tyrekalve iblandt disse...

 

Stallingen er totalt fredet frem til 15/5 2017 og der skal fiskes med modhageløse kroge.

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 15. januar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "Rutevejledning". Indtast derefter din adresse og klik på "Hent rutevejledning" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Omme Å ved Farre på et større kort

Kort nr. 17 - Skjern å - Karstoft å ved Clasonborg

Efter det store genopretninges projekt er gennemført er Skjern Å ved at udvikle sig til en af Danmarks mest spændende åer hvis man er til fiskeri efter havørred eller laks. BLF har fået medfiskeret fra Lystfiskerforeningen af 1926 som også sælger dagkort til stykket.

Du kan læse mere om Skjern Å her, og mere om fiskeriet hos Skjern Å sammenslutningen.

Nyt Laksekontingent

Der blev i år 2011 indført et laksekontingent i Skjern Å systemet på kr. 100,-

Læs mere om tiltaget her

Liste med laksekontingent-salgssteder.

Du skal være særlig opmærksom på følgende regler: Se nye fangstkvoter her

 • Der må kun parkeres på de anviste pladser, hvor der ikke må overnattes
 • Ingen personer må opholde sig på Clasonborgs arealer i tiden fra kl 24.00 til 06.00
 • Der er rygeforbud i tiden 1. marts til 31. oktober nær nålebevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer og ungbevoksning i medfør af Naturbeskyttelsesloven
 • Fisketegn og medlemskort skal bæres synligt
 • Fiskeri skal udøves under hensyntagen til andre fiskere, hvilket bla. indebærer at man ikke starter fiskeri umiddelbart nedstrøms en anden fisker
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt nedstrøms. Man må ikke, såfremt der er andre fiskere på strækningen, blokere høller og andre formodede standpladser uanset fiskemetode
 • Der må indenfor Skjern Å Sammenslutningens foreninger kun hjemtages laks pr. lystfisker i henhold til nye regler for skånsomt fiskeri (lav link her).
 • Det er forbudt at fiske med langliner med flere agnkroge, samt at fiske med rejer og levende fisk som agn i flølge bekendtgørelse vedrørende Skjern Å-systemet
Bemærk derudover at Danmarks Lærerforeing har frikort til fiskevandet i forbindelse med kursusophold på Skarrildhus.

Særfredning af Skjern Å laksen: Der må fiskes i perioden 16/4 til 15/10, begge dage inklusive

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Særfredning af Skjern Å laksen: Der må fiskes i perioden 16/4 til 15/10, begge dage inklusive

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS Koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Skjern å ved Skarrild - Karstoft å på et større kort

Kort nr. 18 - Grindsted å ved Eg

 

  
  

BLF råder over et stykke af Grindsted Å ved Eg. Stykket er meget velegnet til tørfluefiskeri og vi afholder da også det årlige tørfluekursus her.

Ved åen råder vi over en hytte som det er muligt at reservere. Læs mere om den her incl information om hvordan du reservere den. For at komme til hytten skal du igennem en gitterlåge. Låsekombinationen kan du finde her (for at læse siden kræver det at du er oprettet med brugernavn på hjemmesiden og er logget på, du kan oprette dig her). Når du er kørt gennem gitterlågen, er det meget vigtigt at du låser efter dig og ruller kodetallet væk.

Stallingen er totalt fredet frem til 15/5 2017. Alle stalling skal forsigtigt genudsættes. Der må derfor kun fiskes med modhagerløse kroge eller med kroge hvor modhagen er klemt ind på alt grej. Har du ikke erfaring med genudsætning af fisk anbefaler vi dig at læse vores side om emnet samt evt. deltage på tørfluekurset hvor dette er en vigtig bestanddel.

Åen er fredet for fiskeri fra 1. november til 15. april, begge dage inklusive. Derudover er åens venstre bred yderligere fredet 15 - 16 - 17 maj. Ved fiskeri efter 1. august er du forpligtiget til, dagen før fiskeriet påbegyndes, at opsøge information om et eventuelt laksestop her på hjemmesiden.

Reglerne for laksefiskeri i Varde Å systemet kan ses på følgende link: http://vardeaa.dk/laksereglement/

I perioder foregår der jagt i skoven langs åen, og du skal således være opmærksom på dette hvis du bevæger dig ned til det stykke af åen hvor man skal igennem skoven for at nå til. Når der er jagt vil der normalt være skiltet med dette på gitterlågen.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 15. april, begge dage inklusive.

Åens venstre bred (skovsiden) er derudover også fredet 15 - 16 - 17 maj på grund af jagt,og færdsel må derfor kun foregå på den højre bred.

Særregler for Grindsted Å

Stallingen er totalfredet frem til 15/5 2017 og skal derfor nænsomt genudsættes. Der må derfor kun fiskes med modhagerløse kroge eller med kroge hvor modhagen er klemt ind på alt grej.

Det er muligt at købe dagkort til åens højre bred på dette stykke.

Venstre bred bag den aflåste gitterlåge er forbeholdt medlemmer af foreningen.

Dagkort kan erhverves ved henvendelse tilkasserer Peder Røhrmann, tlf.: 86179994.

Pris for dagkort er: 150,00 kr.

 

Regler for området

 • Brug af åben ild og rygning er strengt forbudt.
 • Biler må ikke parkeres så der spærres for passage til/fra plantagen.
 • Kode for gitterlåsens lås findes her (for at læse siden kræver det at du er oprettet med brugernavn på hjemmesiden og er logget på, du kan oprette dig her).
 • Lågen skal altid være låst og kodetal rullet væk (også under ophold og fiskeri på stedet).
 • Der skal være ryddet op på området, og affald medbringes når stedet forlades.

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater:  55° 45.568'N-- 8° 48.070'Ø

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Grindsted Å ved Eg på et større kortd>

Kort nr. 19 – Udvekslingsfiskevand med Århus Lystfiskerforening.

Brabrand Lystfiskerforening og Århus Lystfiskerforening har indgået aftale om et fælles fiskeri på foreningernes nærvande. 

Der er fælles fiskeri vedfølgende vande:

Nedenstående links henter de respektive kort.

 

Århus å                                                 

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/aarhus-aa

 

BLF:              Link til Århus Å ved Dørup Mølle:                     http://pralhalsen.dk/?q=node/36

 

            Link til Århus å ved Gammel Harlev:                http://pralhalsen.dk/?q=node/37

 

            Link til Århus Å, Skibby Stykket:                      http://pralhalsen.dk/?q=node/39

 

 

Lyngbygård å                                       

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/lyngbygaard-aa  

 

BLF:              Link til Lyngbygård Å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej:                 http://pralhalsen.dk/?q=node/41

 

            Link til Lyngbygård Å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle:          http://pralhalsen.dk/?q=node/42

 

            Link til Lyngbygård Å fra Labing Vandmølle til Borum Bro:             http://pralhalsen.dk/?q=node/43

 

 

 

 

Giber å:        http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/giber-aa