Aktiviteter

Brabrand Lystfiskerforening arrangere en hel række aktiviteter som du som medlem kan benytte dig af.

Igennem hele vinter sæsonen holder vi stort set hver tirsdag klubaftener, hvor du kan komme forbi og binde fluer sammen med andre medlemmer eller blot sidde og få dig en lystfiskersnak. Nogle tirsdage dropper vi det normale program og inviterer i stedet til foredrag om forskellige emner, der vedrører lystfiskeri.

Når det bliver forår rykker vi udenfor og holder en række tirsdage med kasteintruktion.

Endelig afholder vi gennem hele året en række fisketure af forskellig art.

På siderne herunder kan du læse mere om vores arrangementer. Se desuden kalenderen for detaljer om, hvornår de forskellige arrangementer holdes.

Klubaftener

Hver tirsdag fra midt i oktober og frem til juni holder BLF klubaften. Vores klubaftener er din mulighed for at mødes med andre medlemmer af BLF til en hyggelg lystfiskersnak eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der afholdes på disse klubaftener.

Typiske aktiviteter er:

Du kan læse mere om disse aktiviteter her på hjemmesiden, og se detaljer om hvad der foregår de enkelte tirsdage i kalenderen.

Bemærk, at der er visse tirsdage, hvor der ikke er klubaften - bl.a. fordi vi ikke råder over lokalet alle tirsdage. Det er derfor en god ide altid at holde sig opdateret via kalenderen.

Foredrag

Brabrand Lystfiskerforening arrangere gennem vinterhalvåret foredrag. Der kan være tale om rejseberetninger, oplysning om fisk og deres biologi, hvordan optimerer man sit fiskeri, foredrag om fiske grej. Alle foredrag holdes af interesante engagerede personer med tilknytning til fiskemiljøet.

Som eksempler kan nævnes Michael Frödin om laksefiskeri i hele verden, Kaare Ebert om havørreder, Daniel Holm om havørreder og de lokale fiskepladser og Hans Knudsen og Peter Ahlburg om laksefiskeri på Kola halvøen. Alle velbesøgte og spændnede arrangementer.

Arrangementerne er som hovedregel gratis for alle, ved særligt dyre foredragspersoner kan evt opkræves et mindre beløb som entre.

Arrangementerne afholdes tirsdage i stedet for almindelig klubaften med fluebinding og der afholdes ca 3-5 arrangementer pr. sæson.

Arrangementerne annonceres i god tid på hjemmesiden og evt via andre lystfiskerhjemmesider.

Har man gode ideer til et arrangement kan man kontakte bestyrelsen på kontakt@pralhalsen.dk. Aktivitetsudvalget vil så se på sagen og om muligt lave et arrangement. 

 

Fluebinding

Et fast indslag på vores klubaftener er fluebinding. Vi tilbyder både egentlig instruktion i fluebinding eller muligheden for blot at møde op og binde fluer sammen med andre lystfiskere.

Fluebindingsinstruktion

Til hver fluebindingsaften er der instruktører, der der kan undervise i at binde fluer, og kursets videre forløb i sæsonen baseres på de personer, der møder op til de første par fluebindingsaftner. Dette kan f.eks. være

 • Nybegynder kursus
 • Videregående fluebinding
 • Kystfluer
 • Laksefluer
 • Tørfluer

Til et kursusforløb laver vi en lille mappe med bindevejledning til de fluer, der skal bindes. Heri kan du bla. se hvilke materialer, du skal bruge for at binde fluerne. BLF råder over materialer til de første par fluer på nybegynderkurset, men det forventes, at medlemmerne selv medbringer bindematerialer til de senere fluer. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning om indkøb af materialer, og medlemmer køber ofte også materialer sammen. Vi råder derudover også over et antal fluestik, som kan lånes til fluebindingsaftenerne.

Fluebinding og hygge

Har du ikke lyst til eller brug for undervisning, er du stadig meget velkommen til fluebinding. Skal du have fyldt flueboksen op til den kommende sæson, så er det oplagt at sidde og binde fluerne sammen med ligesindede. Hvem ved - måske får du en fiks ide fra en af de andre, og ellers får du i det mindste en hyggelig aften.

 

Kasteinstruktion

I løbet af foråret arrangerer BLF kasteintruktion. Her har alle mulighed for at møde op og få instruktion i kast, eller blot pudset kastet af.

Alt efter hvem og hvor mange der møder op laver vi flere forskellige hold. Det kunne f.eks. være:

 • Begynder hold
 • Justering af kast med en-håndsstang
 • Dobbeltræk med en-håndsstang
 • Kast med to-håndsstang

Udendørs kasteintruktion foregår normalt i Maj måned. Hold øje med kalenderen for de nøjagite dato'er samt hvor det foregår.

 

 

Foreningsture

Brabrand lystfiskerforening har igen arrangeret en række spændende ture til ind- og udland:
 
Generelt:
Turpriserne er budgetterede priser, regulering kan forekomme, da det tilsigtes at den enkelte tur balancerer økonomisk.
 • Ture til udlandet forudsætter medlemskab af BLF.
 •  Deltagelse i indenlandske ture på 1 dag vil i nogle tilfælde være åbne for ikke medlemmer, se turbeskrivelsen for de enkelte ture når de udsendes. 
 •  Juniorer kan deltage til ½ pris  i indenlandske ture.
 •  Det forudsættes, at deltagere, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 65, har gyldigt Fisketegn/Fiskekort.
 • Tilmeldinger til turene optages på deltagerlisterne i den rækkefølge de tilgår. Ved evt. overtegning oprettes venteliste.
 • Tilmeldingen er endelig og bindende når turpris/depositum er indbetalt (overhold venligst betalingsfrister).
 •  Ved framelding efter betalingsfristens udløb, vil indbetalt turpris/depositum først blive tilbagebetalt helt eller delvist, efter at turen er gennemført, og regnskabet er afsluttet.
 • Ved ture over flere dage omfatter turprisen: Transport, overnatning og forplejning under opholdet (fælles madlavning).
 • Turenes gennemførelse forudsætter fælleskørsel, hvor 2 eller 3 deltagere vil lægge bil til turen (Kørselsudgifter indregnes i deltagerprisen).Tilsagn modtages gerne.
 • Afgangstid/-sted, samt oplysninger om andre praktiske forhold vil tilgå deltagerne inden turenes afvikling.

  Mail:  

 

 

(Husk: Angiv tur nr. og dit navn + telefonnummer)

 

Kysttur 20 oktober

BilagStørrelse
Image icon Kysttur 20 -10.jpg170.38 KB

Promoveret indhold: