You are here

Fredningsbestemmelser

 § 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

 § 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

       Nedenstående fredningstider er de af staten fastsatte tider, så derfor skal man altid kontrollere de lokale fredningstider for hvert fiskevand i henhold til kortene i kortmappen.

Laks (Salmo salar): 16. november - 15. januar

Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 15. januar

Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 15. januar

Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 15. januar

Helt (Coregonus lavaretus): 1.november - 31. januar

Heltling (Coregenus albula) 1. november - 31. januar

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året

Gedde (Esox lucius) 1. april - 30. april

Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj

Stalling (Thymallus thymallus): Totalfredet til 2017