You are here

Vandpleje

 

Brabrand Lystfiskerforenings vandplejeudvalg bruger meget tid på at holde kontakt til vore lodsejere, som vi ønsker at have det allerbedste forhold til. Dette kræver, at medlemmerne overholder BLF's ordensreglement bl.a. om forbuddet mod at efterlade affald langs vandløbene og ved P-pladserne. Samtidig har medlemmer i BLF mulighed for at leje vores fiskehytte i Eg ved Grindsted-Varde å. I de senere år er opmærksomheden, sideløbende med udsætningerne, blevet rettet mere og mere mod vandløbsrestaureringer. Her gør BLF sig også gældende og har ved flere lejligheder, i samarbejde med myndigheder og de respektive lodsejere, genetableret stryg og slyngninger på store strækninger af Aarhus Å systemet. Det har efterfølgende vist en mangedobling af antallet af gydende fisk på de restaurerede strækninger.

Vi har siden starten af firserne arbejdet tæt sammen med DTU, om fiskeplejen i vore lokale fiskevande. Fra BLF´s opdræt har vi arrangeret udsætninger af havørred efter anvisninger af fiskeplejen.

Vi har samtidig et godt samarbejde med Aarhus Kommune, som i øjeblikket foretager undersøgelser i Århus å systemet og Giber å.