You are here

Raport fra el-fiskeriet i Grindsted å 2014.

Med tilladelse fra Morten R. Holm
Grindsted Sportsfiskerforening.
Foto Lars Pedersen

Traditionen tro drog en flok morgenfriske medlemmer lørdag den 29. november i Grindsted Å på det årlige elektrofiskeri efter laks og havørreder.

Det var dog hverken havørreder eller laks, som bød på højdepunkterne ved elektrofiskeriet men derimod stallingerne.

I år observerede man nemlig mere end 2000 stallinger på den omtrent 10 kilometer lange elektrobefiskede strækning fra Vestre Boulevard i Grindsted til den offentlige parkeringsplads vest for Eg.

Over to tusind stallinger

Stallingebestanden må derfor siges at være godt på vej til at være genskabt, efter at Grindsted Å nærmeste blev støvsuget for stallinger under den ekstremt kolde vinter 2009/2010. Foreningen har siden 2010 fredet stallingen i sine fiskevande, og man kan nu se, at det sammen med mindre skarvprædation har hjulpet gevaldigt.

Stallingerne var repræsenteret på hele den elektrobefiskede strækning og faktisk også repræsenteret på strækninger, hvor man ikke tidligere har set så mange stallinger. Størrelsesmæssigt lå stallingerne jævnt fordelt lige fra yngel til store blåmænd, og der blev observeret en snes stykker lige omkring 50 cm.

LINK: Se billeder fra elfiskeriet 2014

Masser af laks men få havørreder

Igen i år blev der observeret over 100 laks i Grindsted Å, med flere af fiskene omkring en meter lange. Alle laksene fik dog hurtigt sin frihed igen, da Varde Sportsfiskerforening samme dag sørgede for at opfiske laks til avl ved deres elektrofiskeri længere nedstrøms i Varde Å-systemet.

Derimod gik det meget svære med at fange nok havørreder, idet der kun blev fanget en enkelt havørredhan og 17 havørredhunner. Da succesfuld avl i høj grad afhænger af at sørge for genetisk variation, valgte man også at optage bækørreder, da bækørred og havørreder er den samme art og derfor roligt kan blandes.

Der blev dog heller ikke fanget et stort antal bækørreder, så det må desværre konstateres, at der igen i år er skræmmende få ørreder i åen.

Observerede fisk ved elektrofiskeriet 2014

Havørred: 18 stk (heraf kun én hanfisk)
Laks: ca. 149 stk (og tusindvis af lakseyngel)
Stalling: ca. 2013 stk.*
Bækørred: ca. 29 stk. (og 500-800 stk. ørredyngel)
Gedde: 54 stk.
Ål: 6 stk.

*Detaljeret oversigt over stallingobservationer:
Stalling 0-15 cm: ca. 1000 stk.
Stalling: 15-25 cm: ca. 700 stk.
Stalling: 25-40 cm: ca. 185 stk.
Stalling: 40-60 cm: ca. 128 stk.

 

 

Promoveret indhold: