You are here

Kort nr. 8 - Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende side kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

Parkering skal foretages så den ikke er til gene for den øvrige færsel (se kortet herunder) og færsel må kun ske langs åen. Der skal tages hensyn til vildtet og i jagtsæsonen skal der udvises særligt hensyn. Brug af åben ild er forbudt.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Kan ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing vandmølle på et større kort