You are here

Kort nr. 19 – Udvekslingsfiskevand med Århus Lystfiskerforening.

Brabrand Lystfiskerforening og Århus Lystfiskerforening har indgået aftale om et fælles fiskeri på foreningernes nærvande. 

Der er fælles fiskeri vedfølgende vande:

Nedenstående links henter de respektive kort.

 

Århus å                                                 

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/aarhus-aa

 

BLF:              Link til Århus Å ved Dørup Mølle:                     http://pralhalsen.dk/?q=node/36

 

            Link til Århus å ved Gammel Harlev:                http://pralhalsen.dk/?q=node/37

 

            Link til Århus Å, Skibby Stykket:                      http://pralhalsen.dk/?q=node/39

 

 

Lyngbygård å                                       

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/lyngbygaard-aa  

 

BLF:              Link til Lyngbygård Å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej:                 http://pralhalsen.dk/?q=node/41

 

            Link til Lyngbygård Å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle:          http://pralhalsen.dk/?q=node/42

 

            Link til Lyngbygård Å fra Labing Vandmølle til Borum Bro:             http://pralhalsen.dk/?q=node/43

 

 

 

 

Giber å:        http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/giber-aa