You are here

Fælles fiskeri med Århus Lystfiskerforening

 

Brabrand Lystfiskerforening og Århus Lystfiskerforening har indgået aftale om i første omgang et fælles fiskeri på foreningernes nærvande.

 

Der er fælles fiskeri ved følgende vande:

 

Århus å                                                 

ALF               http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/aarhus-aa

 

BLF        Link til Århus Å ved Dørup Mølle:                     http://pralhalsen.dk/?q=node/36

 

Link til Århus å ved Gammel Harlev:                http://pralhalsen.dk/?q=node/37

 

Link til Århus Å, Skibby Stykket:                      http://pralhalsen.dk/?q=node/39

 

 

Lyngbygård å                                       

ALF               http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/lyngbygaard-aa  

 

BLF        Link til Lyngbygård Å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej:                                   http://pralhalsen.dk/?q=node/41

 

Link til Lyngbygård Å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle:                            http://pralhalsen.dk/?q=node/42

 

Link til Lyngbygård Å fra Labing Vandmølle til Borum Bro:                               http://pralhalsen.dk/?q=node/43

 

 

 

Giber å        http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/giber-aa

 

 

Promoveret indhold: