You are here

Forsalg til generalforsamlingen

 

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen den 21 november


***********
 

Kære BLF'er. Til generalforsamlingen den 21. november kl 19:30 er indkommet et forslag fra bestyrelsen om at påbegynde en fusionsproces med Aarhus Lystfiskerforening. Da forslaget er mere vidtrækkende end sådanne forslag ellers plejer at være, har bestyrelsen valgt at lægge det på Pralhalsen inden generalforsamlingen, selvom vi normalt ikke plejer at præsentere sådanne forslag på hjemmesiden. Forslaget lyder som følger:

"Igangsættelse af fusionsproces mellem Aarhus lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening

Lystfiskere i Aarhus har i dag to seriøse foreninger i DSF, som tilbyder en blandet palette af forskelligt vand og forskellige medlemstilbud til sine medlemmer. De to foreninger har i mange år haft mange samarbejdsflader, og de henvender sig til den samme brede målgruppe af lystfiskere. I 2017 valgte de to foreninger, at give hinandens medlemmer adgang til de lokale vandløb. Begge foreninger har en sund økonomi, og mange komplementære styrker – herunder forskellige typer af fiskevande, forskellige medlemsaktiviteter, bygningsaktiver, hjemmesider, medlemsplejeadministrative funktioner osv..

Enige bestyrelser i både Brabrand Lystfiskerforening og Aarhus lystfiskerforening mener, at nu er tiden inde til at igangsætte en proces mod at skabe én ny stærk forening i Aarhus.

På denne baggrund foreslås det:

at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indlede forhandlinger mod en fusion mellem Aarhus lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening. Målet er, om muligt, at en ny forening kan starte med effekt fra 1. marts 2018."

*****************

MVH

David

Promoveret indhold: