You are here

Kort nr. 17 - Skjern å - Karstoft å ved Clasonborg

Efter det store genopretninges projekt er gennemført er Skjern Å ved at udvikle sig til en af Danmarks mest spændende åer hvis man er til fiskeri efter havørred eller laks. BLF har fået medfiskeret fra Lystfiskerforeningen af 1926 som også sælger dagkort til stykket.

Du kan læse mere om Skjern Å her, og mere om fiskeriet hos Skjern Å sammenslutningen.

Nyt Laksekontingent

Der blev i år 2011 indført et laksekontingent i Skjern Å systemet på kr. 100,-

Læs mere om tiltaget her

Liste med laksekontingent-salgssteder.

Du skal være særlig opmærksom på følgende regler: Se nye fangstkvoter her

  • Der må kun parkeres på de anviste pladser, hvor der ikke må overnattes
  • Ingen personer må opholde sig på Clasonborgs arealer i tiden fra kl 24.00 til 06.00
  • Der er rygeforbud i tiden 1. marts til 31. oktober nær nålebevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer og ungbevoksning i medfør af Naturbeskyttelsesloven
  • Fisketegn og medlemskort skal bæres synligt
  • Fiskeri skal udøves under hensyntagen til andre fiskere, hvilket bla. indebærer at man ikke starter fiskeri umiddelbart nedstrøms en anden fisker
  • Fiskeriet skal foregå bevægeligt nedstrøms. Man må ikke, såfremt der er andre fiskere på strækningen, blokere høller og andre formodede standpladser uanset fiskemetode
  • Der må indenfor Skjern Å Sammenslutningens foreninger kun hjemtages laks pr. lystfisker i henhold til nye regler for skånsomt fiskeri (lav link her).
  • Det er forbudt at fiske med langliner med flere agnkroge, samt at fiske med rejer og levende fisk som agn i flølge bekendtgørelse vedrørende Skjern Å-systemet
Bemærk derudover at Danmarks Lærerforeing har frikort til fiskevandet i forbindelse med kursusophold på Skarrildhus.

Særfredning af Skjern Å laksen: Der må fiskes i perioden 16/4 til 15/10, begge dage inklusive

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Særfredning af Skjern Å laksen: Der må fiskes i perioden 16/4 til 15/10, begge dage inklusive

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS Koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Skjern å ved Skarrild - Karstoft å på et større kort