You are here

Stop for alt fiskeri- Varde å Systemet

Kære Medlem,

På grund af varmen indfører Brabrand Lystfiskerforening (BLF) med virkning fra i aften midnat stop for fiskeri på fiskevand i Varde Å Systemet. Stoppet er indført sammen med de øvrige foreninger i Varde Å Sammenslutningen.

For os i BLF betyder det, at al fiskeri i følgende vande stoppes:

- Grindsted Å ved Eg

- Hoven Å

- Omme Å (både ved Hoven å og ved Farre)

Disse stræk svarer til kortmappens kort 15, kort 16 og kort 18 på pralhalsen.dk

Lukningen træder som nævnt i kraft i nat – altså fra midnat natten til den 28. Juli 2018, og ophæves så snart vandtemperaturen igen gør det ansvarligt at fiske.

Når forbuddet ophæves bliver det offentliggjort via facebook, hjemmeside og samt mail til medlemmerne.

Vi beklager naturligvis de gener, dette måtte medføre for jeres planer, og beder om forståelse for beslutningen, der er taget for at værne om vore fiskebestande.

På vegne af BFL’s bestyrelse.
David Mayntz

Promoveret indhold: