You are here

Stop for alt fiskeri- Skjern å

Kære medlem af Brabrand Lystfiskerforening,

Lystfiskerforeningen af 1926 stopper, for at skåne de trængte laksefisk i det varme og lave vand, midlertidigt fiskeri på foreningens fiskevand i Skjern Å-systemet. Brabrand Lystfiskerforening har fiskevand hos LF1926, som dermed også lukker. Det drejer sig om:

Skjern å - Karstoft å ved Clasonborg (Kort 17 i kortmappen på Pralhalsen.dk)

Lukningen trådte i kraft fra midnat den 26/07 og ophæves, når det igen er tilrådeligt at fiske, hvilket vil blive bekendtgjort på LF1926’s Facebookside og på deres hjemmeside. I BLF vil vi efter bedste evne forsøge at holde os orienteret, og give besked, så snart vi hører om ændringer.

Vi beklager naturligvis de gener, dette måtte medføre for jeres planer, og beder om forståelse for beslutningen, der er taget for at værne om vore fiskebestande.

På vegne af BFL’s bestyrelse.

David Mayntz

Promoveret indhold: