You are here

Karup å 18 august aflyst

 

Foreningstur til Karup å lørdag den 18 august er aflyst.

Brabrand Lystfiskerforening aflyser fisketuren til Karup å lørdag den 18 august på grund af varmen.
I forlængelse med de øvrige beslutninger og initiativer om at skåne fiskene er foreningsturen hermed aflyst.

Med venlig hilsen

Brabrand Lystfiskerforening
     Aktivitetsudvalget.

Promoveret indhold: