You are here

Referat af stormøde om ny fælles lystfiskerforening i Aarhus

Aarhus Lystfiskerforening og i Brabrand Lystfiskerforening afholdte den 16. oktober 2018 på Gasværket et fællesmøde med det formål at høre medlemmernes input til en mulig fusion af de to foreninger. Baggrunden var, at de to foreninger i de seneste år har intensiveret samarbejdet, og på de seneste generalforsamlinger i november 2017 besluttede begge foreninger, at der skal indledes forhandlinger om en fusion.

Arbejdet har i foråret og det tidlige efterår foregået i et fusionsudvalg, som er nedsat af de to foreningers bestyrelser, og fusionsudvalget havde derfor planlagt et fællesmøde.

Programmet for mødet var:

 •  Velkomst ved de to formænd
 •  Baggrund for fusionstankerne
 • Formål med fællesmødet
 • Formændenes visioner og drømme (v. Troels og David)
 • Input og visioner fra medlemmerne
 • Præsentation og drøftelse af procesplan
 • Næste skridt

På mødet var der generelt en positiv stemning overfor en fusion. Der blev dog rejst en række opmærksomhedspunkter, som fusionsudvalget tager med sig i det senere arbejde. Der var mulighed for medlemmer til at give konkrete input til følgende spørgsmål:

 1. Hvilke værdier skal den nye forening have?
 2. Hvad skal den nye forening kunne, som de tidligere foreninger ikke kan eller gør?
 3. I processen mod at skabe en ny stor forening: er der noget fusionsudvalget skal være særlig opmærksom på?
 4. Andre gode kommentarer eller gode råd 

Fusionsudvalget fik samlet medlemmers input, og kondenseret en rækketemaer, som bliver inddraget i det videre forløb.

Afslutningsvist blev procesplanen for det videre fusionsforløb præsenteret og drøftet blandt medlemmerne. Det blev pointeret, at den endelige beslutning om indtrædelse i en ny fælles forening foretages på ekstraordinære generalforsamlinger i hhv. Aarhus Lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening.

Det næste skridt som medlemmerne vil opleve i processen bliver, at udkast til vedtægter for en ny fælles forening præsenteres på foreningernes hjemmeside, og medlemmerne bliver orienteret om, hvordan de kan kommentere på disse.

Afslutningsvist blev der brain-stormet på mulige navne og følgende kom på tale:

BALF (Brabrand-Aarhus Lystfiskerforening)

ABLF (Aarhus-Brabrand Lystfiskerforening)

FLAB (Forenede Lystfiskere - Aarhus og Brabrand)

Fusionsudvalget præsenterede derefter deres bud på et navn:

”Lystfiskerforeningen AROS”

Der var generel god opbakning til fusionsudvalgets forslag fra de fleste medlemmers side, og fusionsudvalget tog dette til efterretning. Der er dog stadig mulighed for at kontakte fusionsudvalget med gode forslag til navne.

OBS: Alle som har ideer eller kommentarer til processen eller gode råd til, hvordan den nye forening skal se ud opfordres til at kontakte et medlem fra Fusionsudvalget. Udvalget er:

- Henning Moudt (Aarhus Lystfiskerforening)

- Mogens Enevoldsen (Brabrand Lystfiskerforening)

- Henrik Aagaard (Brabrand Lystfiskerforening)

- Michael Grimm (Aarhus Lystfiskerforening)

- Troels Kaa (Formand, Aarhus Lystfiskerforening)

- David Mayntz (Formand, Brabrand Lystfiskerforening)

Promoveret indhold: