You are here

Vedtægter til ny Aarhusiansk lystfiskeklub

Kære Medlem,

Som oplyst på generalforsamlingen 2018 samt på fællesmøde mellem Aarhus Lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening den 16. okt. 2018, lægges forslag til vedtægter for en ny fælles lystfiskerforening nu til kommentering blandt medlemmerne i de to foreninger. Til orientering kan vi oplyse, at processen med at udvikle vedtægterne har inkluderet et juristtjek.

Medlemmer fra Brabrand Lystfiskerforening, som har konkrete forslag til ændringer af de foreslåede vedtægter, skal sende disse skriftligt til Mogens Enevoldsen på mail: mogens@gefibermail.dk inden den 26/3 -2019. Hvis der er spørgsmål, som man ønsker at drøfte, er Mogens også til at træffe telefonisk på (4019 9116). Men husk at konkrete ændringsforslag skal sendes på mail for at blive behandlet.

Her finder du vedtægter til ny Aarhusiansk lystfiskeklub til kommentering

Processen er herefter, at fusionsgruppen tilpasser vedtægterne de skriftlige kommentarer, der måtte komme, og derefter forelægges vedtægterne for de bestyrelserne i Aarhus Lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening.

Hvis der er enighed om vedtægterne, indkaldes der til en stiftende generalforsamling for den nye forening snarest muligt. Hvis den nye forening bliver en realitet, vil det næste skridt være, at der afholdes generalforsamlinger i de to foreninger, hvor det skal afgøres uafhængigt af hinanden, om de to foreninger ønsker at overføre aktiver og medlemmer i den nye forening. Det vil være på dette tidspunkt, at man i hver af de to foreninger, siger endeligt ja eller nej til ”fusionen”.

Vi glæder os til at høre gode forslag fra jer.

På vegne af fusionsgruppen,

David Mayntz

Formand for Brabrand Lystfiskerforening

Promoveret indhold: