You are here

Der er nu stop for al fiskeri i Varde Å Systemets

Der er nu stop for al fiskeri i Varde Å Systemets zone 1-5 på grund af at vandtemperaturen er over 18 grader.

 

Det er en kendt sag, at dødeligheden ved genudsætning af laks og havørred forøges voldsomt ved høje vandtemperaturer. I Varde Å Sammenslutningen har vi derfor vedtaget, at lystfiskeriet på zone 1-5 stoppes ved en temperatur over 18 grader.

 

Vandtemperaturen er nu på 18 grader og må forventes at stige i de kommende dage. Derfor indstilles al lystfiskeri i Varde Å på zone 1-5 indtil videre for en periode på 14 dage.

BLF har vand ved Grindsted Å ved Eg, som er en del af Varde Å systemet, og dermed er omfattet af fiskestoppet.

 

Hvis I ønsker at fiske i Varde Å systemet efter denne periodevise lukning, bedes I holde øje med nyhederne på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside (https://varde-sportsfiskerforening.dk/), hvor formanden fra Varde Å sammenslutningen kommunikerer nyheder ud. Vi vil også forsøge, efter bedste evne at holde jer orienteret om udviklingen på mail og på hjemmesiden

Promoveret indhold: