You are here

Referat ekstraordinær generalforsamling 17 december 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling

17. december 2019 på Gasværket, Brabrand

1) Dirigent Mogens Enevoldsen, referent Thorkild Aasted Sørensen.

Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) David Mayntz bød velkommen til de 29 fremmødte.

Ændring af navn og vedtægter for BLF-fonden:

”BLF” ændres til ”Aros” i vedtægterne.

Fondens regnskabsår følger kalenderåret og ikke som hidtil fra november til november.

Ændring vedtaget med 28 stemmer for og 1 imod.

 

Endelig nedlæggelse af BLF i henhold til BLF’s vedtægter §7 stk 2:

Alle medlemskaber og aktiver i BLF overføres til Lystfiskerforeningen Aros.

Overdragelsen vedtaget med 28 stemmer for og 1 imod.

Endelig afstemning om nedlæggelse af BLF: 26 for, 2 imod og 1 undlod at stemme.

 

3) Eventuelt

Mogens Enevoldsen har hjemme været i sine gemmer og fundet gamle BLF-kort og den originale nål med rødspætten. Nålen blev tildelt BLF’s kasserer gennem 40 år, Peder Røhrmann, som en hyldest og anerkendelse af hans enorme arbejde for foreningen.

Ved samme lejlighed fremkom flere sjove historier fra fortiden – minderne fik frit spil.

 

Der var forslag om at overdrage BLF´s arkivalier, herunder gamle papirudgaver af medlemsbladet Pralhalsen, til Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.

Promoveret indhold: