You are here

Nyheder

Referat ekstraordinær generalforsamling 17 december 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling

17. december 2019 på Gasværket, Brabrand

1) Dirigent Mogens Enevoldsen, referent Thorkild Aasted Sørensen.

Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) David Mayntz bød velkommen til de 29 fremmødte.

Ændring af navn og vedtægter for BLF-fonden:

”BLF” ændres til ”Aros” i vedtægterne.

Promoveret indhold: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Brabrand Lystfiskerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Promoveret indhold: 

Foreningens joller.

     Nu er alle foreningens joller hjemtaget for vinteren undtaget en enkelt i Brabrand Sø. Det var ikke muligt at låse den op da låsen er under vand, men den bliver hjemtaget så snart vandet synker, og hvis det ikke sker, så klipper jeg låsebøjlen. Det sidste vil jeg helst undgå da en ny lås er temmelig dyr.

Ole.

Promoveret indhold: 

Elfiskeri Giber å

Elfiskerapport 2019
af Orla Jegstrup

Promoveret indhold: 

Vedtægtsforslag

Vedtægtsforslag

Promoveret indhold: 

Vandtemperaturen er under 18 grader - fiskeriet åbner igen

Da vandtemperaturen er under 18 grader og udsigt til køligere vejr og regn de kommende dage, er fiskeriet i Varde Å systemets Zone 1-5 åbnet. Dvs også Grindsted å.

Promoveret indhold: 

Der er nu stop for al fiskeri i Varde Å Systemets

Der er nu stop for al fiskeri i Varde Å Systemets zone 1-5 på grund af at vandtemperaturen er over 18 grader.

 

Det er en kendt sag, at dødeligheden ved genudsætning af laks og havørred forøges voldsomt ved høje vandtemperaturer. I Varde Å Sammenslutningen har vi derfor vedtaget, at lystfiskeriet på zone 1-5 stoppes ved en temperatur over 18 grader.

Promoveret indhold: 

Fiskeplatform Århus havn

Aarhus den 23. maj 2019/ab/ølf/dsf

Pressemeddelelse                         

Promoveret indhold: 

Sider

Subscribe to RSS - Nyheder