Black Weekend - Se alle de bedste tilbud på produkter, vi allerede elsker og anbefaler! Black Weekend - Se alle de bedste tilbud ❯
Muddersmag i fisk, hvorfor kan fisk smage af mudder?

Muddersmag i fisk, hvorfor kan fisk smage af mudder?

Har du fanget en flot ørred i en put & take sø og selv efter en lækker tilberedning oplevet, at den smagte af mudder, og var næsten uspiselig? Det sker desværre fra tid til anden i put & take søer. Læs med her i artiklen og blive klogere på hvorfor en fisk kan smage af mudder og hvordan eddike, vand og tålmodighed kan fjerne muddersmagen fra din fisk.

Af Pralhalsens stifter & lystfisker
Indholdet er opdateret lørdag d. 12. juni 2021 og er oprindeligt udgivet lørdag d. 24. april 2021.

Hvorfor kan fisk smage af mudder?

Den uønskede jord- og muddersmag i fisk kan skyldes geosmin, og Methylisoborneol. Det er uden tvivl to flotte ord, der dækker over den kemiske forbindelse der opstår, som et affaltsprodrodukt af de to blågrønne alger: aktinobakterier og cyanobakterier, når de dør.

De to blågrønne alger trives bedst om sommeren når vandet er lunt og forekommer derfor i større eller mindre grad i stort set alle søer rundt om i landet.

Forbindelserne har desværre en uomgåelige naturlig tilstedeværelse i næringsrigt ferskvand. De er derfor ofte repræsenteret i put & take søer hvor næringsindholdet (ofte) er højere end i en traditionel fiske- og eller badesø.

I saltvand finder man andre typer af bakterier.

Du kender formentlig allerede lugten af geosmin

Lugten fra geosmin er formentlig en du allerede kender til. Forklaring følger:

Vi kan opleve geosmin lugten efter et par dage med tørvejr, når regnen kommer og siver ned i jorden, da den frigives herved. Det er selvsamme lugt man oplever efter en tur i haven hvor man har gravet et hul i jorden.

Geosmin (og Methylisoborneol) er begge fedtopløselige og optages derfor bedst i fede fisk, såsom ørreder, ål, karper el.lign, der har et fedtholdigt skind og skældragt.

Forsvinder lugten fra geosmin i kødet, og hvordan kan jeg undgå den?

Hvis en sprællevende fisk er befængt med geosmin i kødet, så forsvinder lugten helt naturligt, når vandet igen er rent.

Hvis du er sart over for smagen (og lugten) af geosmin, så bør du undgå at fiske i ferskvand hvor du kan se tegn på alger - eller sæt fisken ud igen.

Lugten går ikke fra fisk til fisk, men er udelukkende et udtryk for hvor længe fisken har svømmet rundt i ferskvand med mange blågrønne alger og dermed selv har optaget geosminen.

Man kan derfor fint genfange den samme fisk senere på sommeren, når koncentrationen af geosmin i søen er på et lavere niveau.

Transporterer man fisken fra algebefængt ferskvand til et rent bassin eller en anden sø, så vil både lugt og smag af mudder forsvinde indenfor ca. 14 dages tid.

Muddersmag i fisk opleves hovedsageligt om sommeren

Det er hovedsageligt om sommeren, at vi kan opleve smagen af mudder i de fisk vi fanger i de danske søer.

Det skyldes, som tidligere nævnt, geosmin og Methylisoborneol, der opstår som et biprodukt af aktinobakterier og cyanobakterier, når de dør.

De blågrønne alger i søen kræver en hel del sollys og næringsstoffer, så de kan danne fotosyntese. Det er selvsagt derfor, at det primært er om sommeren, hvor solen står højt og landmændene har gødet deres jord, at vi ser tegn på de blågrønne alger. De opstår pga. solens opvarmning af søvandet og tilførslen af næringsstoffer, evt. fra naboens mark.

Det er primært i starten af året - forår og sommer, når søvandet kommer over de 15 grader, at de blågrønne alger vækster rundt omkring i søerne.

Der er ingen tvivl om, at algedannelsen har stor betydning for både søliv og miljø, da de blågrønne alger lægger sig på vandoverfladen og dermed skærmer af for sollys til søbunden.

Når algerne dør synker de til bunds. Nedbrydningsprocessen bruger store mængder ilt fra vandet og det kan i værste fald skabe iltsvind, så fisk, bunddyr og planter i søen dør.

Er det farligt at spise en fisk med smag af mudder?

Du kan godt indtage en fisk der smager af mudder, men den kulinariske oplevelse er ikke stor. Du bør derfor enten ryge fisken i en røgeovn eller krydre den ekstra godt.

Der er som sådan ikke noget farligt ved at indtage en fisk der smager af mudder, men det er sjældent en større smagsoplevelse.

Man bør dog huske på, at der også findes aktino- og cyanobakterier, der er farlige for både mennesker og dyr. Man bør derfor ikke bade ved strand eller i sø, når der er tegn på blågrønne alger!

Symptomer man kan opleve ved indtagelse af blågrønne alger:

 • Muskelkramper
 • Svimmelhed
 • Lammelser
 • Opkast
 • Hjertekramper
 • Leversvigt

Man vil sjældent opleve leversvigt, men det kan ske.

Det samme gør sig gældende for dyr. Undgå at lade din hund drikke af vandet hvis der er tegn på blågrønne lager.

Det er trods forholdsvis nemt at spotte tegn på algeopblomstring, da det typisk vil dække hele eller dele af vandoverfladen.

Kan jeg redde smagen i en fisk med muddersmag?

Du kan altid give det et forsøg. Det er dog alle før-tilberedningstips. Du bør derfor lugte til fisken inden du tilbereder den, så du kan give redningen et reelt forsøg.

Nedenfor finder du lystfiskerens tips til hvad du kan gøre ved smagen:

 • Krydre fisken ekstra godt før tilberedning.
 • Brugen af syrlige elementer i madlavningen kan mindske smagen af mudder (citron, husholdningseddike el.lign.)
 • Læg fisken i en lage af husholdningseddike og vand (1:15) i en til to timer før tilberedning. *
 • Rygning af fisken i en rygeovn kan ligeså dæmpe den uønskede smag og gøre den mere spiselig.

Vil du forsøge dig med lagen, så tilsæt en teske sukker og salt.

Min sø har blågrønne alger, hvad kan jeg gøre?

At beskytte en sø mod alger er svært og en næsten umulig opgave. Fremkomsten af alger afhænger af hvor søen er placeret ift. omkringliggende vandløb, marker samt hvor langt den er placeret ift. den omkringliggende jord.

Målet er dog klart, at holde så mange næringsstoffer væk fra søen. Med næringsstoffer menes der kvælstof og fosfor.

Sammenligner man en lille sø med en stor sø, så kan der i den lille foregå en forholdsvis hurtig opblomstring af alger hvor man i den større sø ofte kan se det i opløbet og reagere tidsnok.

Det er primært i starten af året, forår og sommer, at man oplever opblomstring af blågrønne alger. Algerne lever ikke længe, men under deres nedbrydelse frigives der igen næringsstoffer, der selvsagt er med til at fodre den næste generation af alger i søen. Det kan gentage sig op til 10 gange henover de første halvår.

Nedbryd blågrønne alger med halm (byghalm)

Den absolut bedste og mest naturlige løsning til forebyggelse og bekæmpelse af alger i søen er halm - byghalm. Du bør derfor forankre halm ude midt i søen.

Halmen bliver nedbrudt af bakterier og svampe i søen og udskiller dermed stoffer der hæmmer algerne.

Du skal bruge 50 gram byghalm per kvadratmeter søoverflade.

Du opnår den bedste effekt ved og sikre dig, at halmen er dækket af vand, men ikke er bundet sammen i et fast bundt. Nedbrydningen går hurtigere hvis vand, bakterier og svampe kan berøre størst mulig halm-overflade.

Sådan bekæmper du blågrønne alger med halm:

 1. Løsn halmballen i en stor netpose.
 2. Bind en snor fast i netposen og en flaske eller bøje i den anden ende.
 3. Når halmen suger vandet, vil det ikke synke til bunds, men blot lægge sig midt i vandet.

Husk på, at halm ikke dræber alger, men hæmmer deres vækst. Man bør derfor om muligt starte allerede primo marts.

Konklusion

At stå ved en put & take sø i fuld sol er hyggeligt og det er nu engang en helt anden oplevelse end når det er blæsende og bidende koldt.

Jeg har selv af flere omgange fanget en ørred i put & take og efterfølgende oplevet, at den smagte af mudder. Jeg mindes og huske, at det den aften blev til en pizza i stedet...

Tricket med husholdningseddike og vand i forholdet 1:15 virker fint, men jeg synes stadigvæk der er lidt bismag og lugt i kødet.

Turen i rygeovn har jeg fortsat til gode, men det skal helt afgjort afprøves i nærmeste fremtid.

5 ofte stillede spørgsmål om fisk og muddersmag

Kan jeg fjerne lugten af mudder i fisk?

Ja, du kan delvist fjerne lugten af mudder fra fisken med god krydring, en tur i rygeovn eller i en lage af husholdningseddike og vand (1:15 dele) i to timer.

Hvornår smager fisk af mudder?

Fisk kan smage af mudder om sommeren, hvis har svømmet længe nok i vand med algevækst.

Hvorfor smager fisk af mudder?

Fisk smager af mudder hvis de har svømmet længe nok i vand med alger, men smag og lugt aftager når vandet igen er rent og fri for alger.

Hvordan kan jeg undgå alger i min sø?

Du kan forebygge opblomstringen af alger ved at forankre et netpose med halm midt ude i søen. Halmen bliver nedbrudt af bakterier og svampe i søen og udskiller dermed stoffer der hæmmer algerne.

Er det farligt at spise en fisk med muddersmag?

Nej, det er ikke farligt at spise en fisk der smager af mudder. Geosmin, der giver smag og lugt, er helt uskadelig. Fisken har dog ofte ikke den store kulinariske værdi.

Artiklen er skrevet af • Pralhalsens stifter & lystfisker
Skriv til Christoffer Steenbeck

Christoffer er lystfiskeren der aldrig går ned på godt fiskegrej!

Bedøm denne artikel
11 stemmer, gennemsnit: 4.6 / 5